WeldTech logo
Tankrengjøring

Tankrengjøring

Vært uheldig å fått diesel dyr i tanken?

Vært uheldig å fått diesel dyr i tanken?

Weldtech AS påtar seg rengjøring av tanker samt utbedring av tilkomst i tank.
Mange tanker har ikke inspeksjonsluker i tanken, noe som gjør det nærmest umulig for fysisk rengjøring av tanken. 

Vårt verksted med dypvannskai har vi mulighet til å utbedre dette på en god måte.
Med samarbeid med Maritim Consultants AS utfører vi jobben fra A til Å.

Hva gjør vi:

Vi utfører først og fremst en befaring for å vurdere mulighetene for utbedring.
Deretter blir det tatt analyser/prøver av dieselen i tanken for å få en god oversikt.

Noen tilfeller er det mulig å ta ut tanken for rengjøring og andre ganger tilfeller er det ikke mulig.
Da kan vi tilby å installere manneluke(r) for å få tilkomst til tanken innvendig samt montere drenering eller dreneringspung om dette er mulig.

Vi tilbyr også rensing og filtrering av diesel.
Du kan lese mer om prosessen her