WeldTech logo
IWS & IWI-S

IWS & IWI-S

Sveiseinspeksjon, Tilkomstteknikk og sveis

Ta kontakt

Inspeksjon og sveisetekniske tjenester

WeldTech leverer tjenester som supervising, sveiseteknisk rådgivning, sveiseteknisk ledelse, og er behjelpelig med kvalifisering av sveiseprosedyrer.

Sveisekoordinator eller Sveiseinspektør?

WeldTech innehar prosedyrer og sertifisering for ISO 15614, NS-EN 1090 og ISO 3834-2 og kan bistå deg som kunde innenfor disse standardene. 
 
Som en del av dette kan jeg også fungere som en ekstern instans innen
sveisetekniske vurderinger eller sveiseinspektør IWI-S og NS477.


WeldTech bistår også med implementering av standarder og behjelpelig med å bygge opp systemer for HMS og kvalitetsstyring.