WeldTech logo
Sveisemetoder

Sveisemetoder

Ta kontakt

  • Hva er forskjellen på MIG og TIG sveising?

I likhet med MIG/MAG bruker TIG-metoden gass for å beskytte mot oksygen. I motsetning til dekkede elektroder og MIG/MAG, så er sveisetråden separat fra sveisepistolen. Sveisepistolen har en elektrode laget av wolfram, med svært høyt smeltepunkt, som holder lysbuen i gang.

 

  • Hva kan man sveise med TIG?

TIG-sveising egner seg blant annet til rustfritt stål, aluminium- og nikkellegeringer samt tynne plater av aluminium og edelstål. Bruksområdene er rørlednings- og beholderkonstruksjon, portalbygg og luft- og romfart. TIG står for Tungsten Inert Gas.

For DC TIG-sveising slipes spissen av wolframelektroden konisk i lengderetningen. Den slipte elektrodespissen gir en stabil og konsentrert lysbue i arbeidsstykket. Slipevinkel og -lengde påvirker lysbuebredden og innbrenningsdybden.

 

  • Hva sveises med MIG?

MAG-prosessen anvendes både til ulegerte, lavlegerte og høylegerte materialer. Ved MIG-sveising bruker man derimot inertgasser, altså ikke-reagerende gasser, som rent argon og helium eller blandinger av argon og helium. Prosessen er egnet til sveising av aluminium, kobber, magnesium og titan.

 

  • Hva er forskjellen på MIG og MAG?

MAG-prosessen anvendes både til ulegerte, lavlegerte og høylegerte materialer. Ved MIG-sveising bruker man derimot inertgasser, altså ikke-reagerende gasser, som rent argon og helium eller blandinger av argon og helium. Prosessen er egnet til sveising av aluminium, kobber, magnesium og titan.

 

  • Hvordan sveise med MMA?

MMA-sveising krever en strømforsyning, en jordingskabel og en sveisekabel utstyrt med elektrodeholderen. Det er ingen dekkgass, siden sveiseelektroden er belagt med et materiale som danner dekkgass og slagg over smeltebadet. Mange TIG-sveiseapparater kan også brukes til MMA-sveising.