WeldTech logo
Artikkel

Hva er forskjellen på MIG og TIG sveising?

I likhet med MIG/MAG bruker TIG-metoden gass for å beskytte mot oksygen. I motsetning til dekkede elektroder og MIG/MAG, så er sveisetråden separat fra sveisepistolen. Sveisepistolen har en elektrode laget av wolfram, med svært høyt smeltepunkt, som holder lysbuen i gang.

Hva kan man sveise med TIG? TIG-sveising egner seg blant annet til rustfritt stål, aluminium- og nikkellegeringer samt tynne plater av aluminium og edelstål. Bruksområdene er rørlednings- og beholderkonstruksjon, portalbygg og luft- og romfart. TIG står for Tungsten Inert Gas. For DC TIG-sveising slipes spissen av wolframelektroden konisk i lengderetningen. Den slipte elektrodespissen gir en stabil og konsentrert lysbue i arbeidsstykket. Slipevinkel og -lengde påvirker lysbuebredden og innbrenningsdybden. Hva sveises med MIG? MAG-prosessen anvendes både til ulegerte, lavlegerte og høylegerte materialer. Ved MIG-sveising bruker man derimot inertgasser, altså ikke-reagerende gasser, som rent argon og helium eller blandinger av argon og helium. Prosessen er egnet til sveising av aluminium, kobber, magnesium og titan.